Pracownia Aktywności SpołecznYCH (PAS)

MIEJSCE DO REALIZACJI POMYSŁÓW

To miejsce, które realizuje ideę otwartości na społeczność lokalną –  sprzyja realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. PAS jest otwarty na inicjatywę społeczną zarówno tę, która pochodzi od osób młodych, jak i od osób starszych i bardziej doświadczonych.
Sala w strefie aktywności społecznej

MIEJSCE DO REALIZACJI POMYSŁÓW

To miejsce, które realizuje ideę otwartości na społeczność lokalną –  sprzyja realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. PAS jest otwarty na inicjatywę społeczną zarówno tę, która pochodzi od osób młodych, jak i od osób starszych i bardziej doświadczonych.   

Sala w strefie aktywności społecznej
Sala w strefie aktywności społecznej

MIĘDZYPOKOLENIOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Stawiamy na integrację międzypokoleniową poprzez organizowanie spotkań osób reprezentujących różne pokolenia, ale o podobnych zainteresowaniach. Pracownia ma za zadanie kształcić młodzież i zachęcać ją do pracy w stowarzyszeniach i fundacjach, a z drugiej strony umożliwia seniorom podzielenie się doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Więcej informacji pod telefonem lub mailem

Sala w strefie aktywności społecznej

MIĘDZYPOKOLENIOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Stawiamy na integrację międzypokoleniową poprzez organizowanie spotkań osób reprezentujących różne pokolenia, ale o podobnych zainteresowaniach. Pracownia ma za zadanie kształcić młodzież i zachęcać ją do pracy w stowarzyszeniach i fundacjach, a z drugiej strony umożliwia seniorom podzielenie się doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Więcej informacji pod telefonem lub mailem

AKTUALNOŚCI

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny