Logo GEN

Giełda Genialnych Pomysłów dla jasła

Zadanie Giełda Genialnych Pomysłów dla Jasła GGP realizowane jest w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Giełda Genialnych Pomysłów

Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła to konkurs edukacyjny adresowany  do jasielskich uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także do kadry pedagogicznej szkół, placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Współzawodnictwo konkursowe polega na zrealizowaniu przez grupy młodzieżowe pod opieką nauczycieli użytecznych projektów dla społeczności Jasła oraz publicznym zaprezentowaniu ich efektów przed ekspercką komisją konkursową.

Za najlepsze projekty zespoły młodzieżowe i ich opiekunowie otrzymają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji pod telefonem lub mailem

AKTUALNOŚCI

Informacja!

W sobotę i niedzielę (26 i 27 sierpnia 2023) Generator Nauki GEN w Jaśle będzie czynny w godzinach:
od 10:00 do 18:00