BILETY

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY

BILET RODZINNY

BILET DLA DZIECKA DO 5 LAT

BILET GRUPOWY

BILET GRUPOWY SZKOLNY

Bilet na pokaz/prezentację

Bilet na warsztat

BILET SPECJALNY

BILET SPECJALNY ULGOWY

Bilet ulgowy przysługuje:

1) młodzieży szkolnej z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej);
2) studentom do ukończenia 26. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej lub doktoranckiej)
3) posiadaczom Jasielskiej Karty Dużej Rodziny i Jasielskiej Karty Seniora
4) emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia – legitymacji i dokumentu tożsamości)
5) osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej).
W przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej, dla którego należy pobrać oddzielny bezpłatny bilet.

Bilet rodzinny przysługuje:

Bilet rodzinny przysługuje rodzinom składającym się z co najmniej jednej osoby dorosłej i jednego dziecka jednak nie więcej niż dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.

Bilet grupowy przysługuje:

Bilet grupowy przysługuje osobom w grupie zorganizowanej liczącej nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 25 osób.

Bilet grupowy szkolny przysługuje:

Bilet grupowy szkolny przysługuje młodzieży szkolnej z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 25 osób. Bilet uprawnia młodzież do wstępu na teren laboratorium naukowego i strefy VR jedynie na zorganizowane lekcje lub zajęcia z udziałem przewodnika/nauczyciela.

Bilet na pokaz/prezentację przysługuje:

Bilet uprawnia do wzięcia udziału w pokazie, prezentacji lub innej tego typu aktywności. Bilet nie uprawnia do korzystania ze stref Generatora Nauki GEN.

Bilet na warsztat przysługuje:

Bilet uprawnia do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w Generatorze Nauki GEN. Bilet nie uprawnia do korzystania ze stref Generatora Nauki GEN.

Bilet specjalny przysługuje:

Bilet specjalny przysługuje osobom chcącym skorzystać ze strefy ekspozycyjnej oraz laboratorium naukowego lub strefy VR, warsztatów organizowanych w Strefie kreatywności lub Mediatece, ekspozycji czasowych oraz eventów i wydarzeń. Bilet uprawnia odwiedzającego do wstępu na teren stref ekspozycyjnych.

Bilet specjalny ulgowy:

Bilet specjalny ulgowy przysługuje przysługuje młodzieży szkolnej z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcącej skorzystać ze strefy ekspozycyjnej oraz laboratorium naukowego lub strefy VR, warsztatów organizowanych w Strefie kreatywności lub Mediatece, ekspozycji czasowych oraz eventów i wydarzeń. Bilet uprawnia odwiedzającego do wstępu na teren stref ekspozycyjnych.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny