O kierunkach rozwoju Jasła powinni współdecydować jego mieszkańcy

Niemal każdej dyskusji na temat przyszłości Jasła towarzyszą duże emocje. Nic w tym dziwnego. Jasło należy bowiem do grona miast, przed którymi, w kontekście dalszego rozwoju, stoi obecnie całe mnóstwo wyzwań. Jednym z nich jest opracowanie spójnej strategii, która pozwoli na pełne wykorzystanie potencjałów Jasła jako bazy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W miniony wtorek (7 listopada br.) mieszkańcy miasta podzielili się swoimi opiniami w tej materii z ekspertami w dziedzinie tworzenia strategii miejsc. Warsztaty dotyczące przyszłości Jasła odbyły się w Generatorze Nauki GEN.

Opracowanie właściwie skrojonej pod potrzeby mieszkańców strategii miasta jest zadaniem niezwykle wymagającym. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Mateusz Zmyślony, który o tworzeniu skutecznych strategii rozwoju miast i regionów wie absolutnie wszystko. Wystarczy wspomnieć, że opracował on strategie rozwoju dla blisko stu polskich miast, w tym między innymi Krakowa, Warszawy, Kołobrzegu, czy też Bielska-Białej. W miniony wtorek podzielił się swoimi doświadczeniami w tym zakresie z uczestnikami warsztatów pn. „Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”.

W ramach wykładu, będącego wprowadzeniem do zagadnienia, przedstawił on główne założenia strategii rozwoju dla Bielska-Białej i Pleszewa jako modelowych przykładów, które w pewnym zakresie mogą stanowić punkt odniesienia do opracowania strategii dla Jasła. Wygłaszanym przez eksperta tezom z uwagą przysłuchiwało się kilkudziesięcioosobowe audytorium, w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, lokalni przedsiębiorcy i pracownicy samorządowi, na czele z Ryszardem Pabianem, burmistrzem Jasła.

Zdaniem Mateusza Zmyślonego kluczem do właściwego określenia kierunków rozwoju każdego miasta jest wykreowanie jego nowej tożsamości, w ścisłym odniesieniu do historii i dziedzictwa mieszkańców. Przekonywał również, że nikt inny, jak tylko mieszkańcy Jasła powinni wziąć na siebie odpowiedzialność zaprojektowania swojego miasta na nowo. To jaślanie muszą wymyśleć miasto, które będzie dobrym miejscem do życia, nie tylko dla nich, lecz przede wszystkim dla przyszłych pokoleń mieszkańców Jasła. Dlatego też władze samorządowe z wielką uwagą powinny wsłuchiwać się w to, co do powiedzenia na temat rozwoju Jasła, mają jego zwykli obywatele.

Chcemy kreować miasto dla siebie. Nie dla mnie jako burmistrza, tylko dla wszystkich jego mieszkańców, którzy właśnie tutaj widzą swoją przyszłość. Stąd też postanowiliśmy zaprosić szeroką grupę mieszkańców do udziału w dzisiejszych warsztatach, w szczególności ludzi młodych. Mamy spore doświadczenie w realizacji projektów partycypacyjnych, w przypadku których współpraca z młodymi ludźmi przyniosła bardzo dobre efekty. Młodzież ma najlepsze wyobrażenie o mieście, w którym kiedyś chciałaby zostać i w nim zamieszkać. Te wyobrażenia chcemy wcielać w życie – przekonywał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Kluczowym elementem wtorkowego spotkania w Generatorze Nauki GEN w Jaśle były warsztaty, podczas których mieszkańcy miasta mogli dzielić się swoimi pomysłami na rozwój miasta. Pod czujnym okiem ekspertów (Mateusza Zmyślonego i Jakuba Perkowskiego) dokonali również kompleksowej analizy mocnych i słabych stron swojego miasta. Warsztaty realizowane były w ramach czterech bloków tematycznych: edukacja, kultura, turystyka i gospodarka.

Po części warsztatowej wydarzenia odbyło się jego podsumowanie.   

Warsztaty „Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” realizowane są ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny