ZAREZERWUJ SALĘ

Sala audytoryjna

Sala audytoryjna

250 zł – za pierwszą godzinę
100 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z sali audytoryjnej wraz z wyposażeniem multimedialnym (system nagłośnieniowy, ekran projekcyjny, projektor multimedialny) dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną w których udział bierze nie więcej niż 80 osób.

sala aktywności społecznej

pracownia aktywności społecznych

50 zł – za pierwszą godzinę
25 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z pracowni wraz z wyposażeniem multimedialnym (system nagłośnieniowy, ekran projekcyjny, projektor multimedialny) dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną w których udział bierze nie więcej niż 20 osób.

Dziewczynka z okularami vr

Pracownia VR

100 zł – za pierwszą godzinę
50 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z pracowni wraz z wyposażeniem VR (Virtual Reality) dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną dla przedsięwzięć w których udział bierze nie więcej niż 20 osób.

Mikroskop

Laboratorium

100 zł – za pierwszą godzinę
50 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z pracowni wraz z laboratorium chemicznego/biologicznego dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną dla przedsięwzięć w których udział bierze nie więcej niż 20 osób.

WYNAJEM SALI DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Sala audytoryjna

Sala audytoryjna

50 zł

Salę audytoryjną udostępnia się:
1. Szkołom i przedszkolom dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło lub którym Miasto Jasło udziela dotacji na organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym;
2. Organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń organów statutowych jeśli udział bierze nie mniej niż 30 osób i nie więcej niż 80 osób.

sala aktywności społecznej

pracownia aktywności społecznych

Nieodpłatnie

Pracownię aktywności społecznych udostępnia się nieodpłatnie organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń organów statutowych jeśli udział bierze nie więcej niż 20 osób.

Więcej informacji pod telefonem lub mailem