AACo pokazAAC, by zobaczyć moc komunikacji

Nasze działania zawiązane z pracą nad projektem PrzegadAAC, pokazAAC, przekonAAC… Jak dostosować przestrzeń Generatora Nauki w Jaśle za pomocą alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się(AAC) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną? nabierają tempa.

Aktywnie i na wielu płaszczyznach szukamy odpowiedzi na pytania projektowe, np. czym jest komunikacja, czy mowa i komunikacja są tożsame, jak się porozumiewamy, co wpływa na efektywną komunikację, czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca, czym i jakie są ograniczenia komunikacyjne?

Z detektywistycznym uporem szukamy nikłych śladów dostosowań społecznych i formalnych na terenie naszego miasta dla dzieci posługujących się komunikacją AAC. Tworzymy plakaty, przeprowadzamy wywiady ze specjalistami z zakresu komunikacji AAC, Integracji Sensorycznej, rodzicami dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, które  posługują się systemami AAC.

W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji oswajamy przestrzeń Generatora Nauki (jego pracowników, uczestników zajęć, gości) na potrzeby naszego wyjątkowego zespołu. Pokazujemy i przez wytrwałe działania przekonujemy nasze lokalne środowisko do  tego, że wzajemne porozumienie jest możliwe różnymi kanałami, tj.: spojrzenie, gest, mimika, krzyk, obrazki, piktogramy, symbole, tablety, dotykowe ekrany, syntezatory mowy, c-eye (cyber oko), specjalistyczne oprogramowania. Wszystko to jest dostępne na wyciągnięcie ręki, wystarczy otworzyć głowę. Zaczyna się od nas!

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny