Dodatkowy nabór na opiekunów zespołów projektowych

Ogłoszono dodatkowy nabór na opiekunów zespołów projektowych w drugiej edycji „Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła” (GGP). Formularze ofertowe można składać do 18 października 2023 r.

GGP jest przedsięwzięciem, którego zasadniczym celem jest popularyzacja nauki. Projekt ma także zachęcać młodych mieszkańców Jasła (10-19 lat) do zwrócenia uwagi na potrzeby miasta i jego mieszkańców. To bowiem od nich zależeć będzie przyszłość ich rodzinnego miasta. Olbrzymią zaletą konkursu jest to, że biorący w nim udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych faktycznie angażują się w sprawy lokalne, istotne z punktu widzenia młodych jaślan. Dzieci i młodzież najpierw opracowują projekty badawcze dotyczące funkcjonowania miasta, a następnie prezentują je przed ekspercką komisją konkursową. Autorzy najlepszych projektów oraz ich opiekunowie otrzymają atrakcyjne nagrody.   

Warto nadmienić, że uczestnicy konkursu otrzymają wszechstronne wsparcie w postaci szkoleń między innymi z metody projektowej jako strategii edukacyjnej. Co więcej, grupy projektowe otrzymają środki finansowe na realizację projektu.    

Zespoły badawcze, liczące od 4 do 6 członków, pracować będą pod czujnym okiem nauczycieli – opiekunów, których zadaniem będzie wspieranie uczniów na każdym z etapów realizacji projektu badawczego. Nabór na opiekunów, którymi mogą zostać: nauczyciele, wychowawcy, trenerzy i instruktorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w podmiotach oświatowych, kulturalnych, sportowych, wychowawczo-opiekuńczych oraz stowarzyszeniach potrwa do 6 października br.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na opiekunów zespołów projektowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu znajdą tam między innymi informacje o koniecznych do spełnienia wymaganiach i obowiązkach.

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,143035,93ad9b6ae706c7c1863835393259e706.html

Zasady realizacji GGP określone zostały w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Generatora Nauki GEN w Jaśle > REGULAMIN.

Zadanie GGP realizowane jest w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny