Rozmowa o czytaniu

Chcemy poinformować naszych sympatyków o tym, jak przebiega realizacja kolejnych zadań w projekcie GGP ,,Cooltura na czytanie”. Jak przygotować i przeprowadzić skuteczną kampanię propagującą czytanie wśród najmłodszych jaślan?

Kolejne z naszych zadań polegało na tym, aby się dowiedzieć jaki jest stan czytelnictwa dzieci w wieku szkolnym. W tym celu przeprowadziliśmy wywiad z panią Renatą Zagórską, bibliotekarką w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle.

W czasie rozmowy dowiedzieliśmy się, że pani bibliotekarka prowadzi statystykę czytelnictwa – w każdym miesiącu zapisuje ilość wypożyczonych książek przez uczniów danej klasy. Udostępniła nam dane liczbowe, abyśmy je mogli przeanalizować. Wynika z nich, że  liczba czytanych książek przez młodzież powoli rośnie z roku na rok. Najliczniej wypożyczają książki najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Starsza młodzież niestety głównie wypożycza lektury. Zastanawialiśmy się wspólnie nad przyczynami tego zjawiska. W starszych klasach jest więcej nauki i dlatego spada liczba wypożyczeń. Ponadto warto byłoby co roku znacząco wzbogacać księgozbiór o nowe pozycje, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Statystyki prowadzone w bibliotece wykorzystywane są do prowadzenia kampanii promujących czytelnictwo. Pani Renata podkreśliła, że czytanie wpływa na rozwój młodych osób oraz kształtuje wyobraźnię oraz kulturę języka oraz uczy zasad poprawnej polszczyzny. Pani bibliotekarka uważa, że najlepiej jest rozwijać zainteresowania czytelnicze od najmłodszych lat. Szczególnie ważnym przedziałem wiekowym jest 3-4 rok życia. Warto też jak najwięcej popularyzować czytanie w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie wywiadu dowiedzieliśmy się również, że w bibliotece organizuje się różne imprezy czytelnicze.  Dzieci ostatnio zrobiły z książek choinkę, renifera, sanki oraz bałwana. Co roku odbywa się także pasowanie na czytelnika.

Po przeprowadzonym wywiadzie zestawiliśmy dane liczbowe i wykonaliśmy wykresy w programie Canva, obrazujące efekty rozmowy. Następnie, wykorzystując różne szablony programu, zaprojektowaliśmy plakaty z różnymi cytatami i aforyzmami na temat książek, które po wydrukowaniu przekażemy do biblioteki. Mamy nadzieję, że zachęcą one dzieci i młodzież do odwiedzin biblioteki. Wiedzę zdobytą podczas wywiadu wykorzystamy w naszej kampanii społecznej.

Autor: Jan Trzeciak (uczestnik projektu)

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny