Reklama w Jaśle – ozdobą czy mankamentem naszego miasta?

Czwórka ambitnych uczennic z jasielskiego Ekonomika podjęła się realizacji interesującego projektu. Dotyczy on analizy przestrzeni reklamowej w naszym mieście. Zespół przyjął sobie za cel zgłębienie tajemnic estetyki reklam i zrozumienie wpływu, jaki mają na miejską przestrzeń.

Zespół pracuje pod czujnym okiem nauczyciela. Jego spotkania odbywają się w Generatorze Nauki GEN. Projekt opracowywany jest w ramach konkursu – Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła. Uczennice starają się przeanalizować różnorodność reklam w Jaśle, biorąc pod uwagę ich formę, kolorystykę i układ przestrzenny. Celem projektu jest zidentyfikowanie wzorców estetycznych oraz zrozumienie, w jaki sposób reklamy kształtują odbiór przestrzeni miejskiej.

Dzięki pracy zespołowej oraz wsparciu nauczyciela, uczennice mają okazję rozwijać umiejętności analizy i wnioskowania. Projekt nie tylko kieruje uwagę na estetykę reklam, ale również zachęca do refleksji nad ich społecznym oddziaływaniem.

Inicjatywa ta nie tylko rozwija umiejętności badawcze uczniów, ale także przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej roli reklam w przestrzeni publicznej. To znakomita okazja do zdobycia doświadczenia w dziedzinie analizy kulturowej oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny