Kampania społeczna na rzecz dzieci z niepełnosprawnością

4 marca w Generatorze Nauki odbyło się spotkanie podsumowujące 4- miesięczne działania Zespołów Projektowych utworzonych w ramach konkursu Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Jaśle.

Wszystkie Zespoły  zajmują się trudnym tematem niepełnosprawności.

Projekt pn. „Chodź pomaluj mój świat – rozkręcamy wolontariat młodzieży dla rówieśników z niepełnosprawnością”  podjął się próby promowania idei bezinteresownej pomocy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością na terenie naszego miasta.

Poprzez wspólne spędzanie czasu w Strefie Kreatywności lub Mediatece Generatora Nauki, zabawy w bursie międzyszkolnej, wyjścia do biblioteki, świetlicy dziennego wsparcia, udział w koncercie w Jasielskim Domu Kultury oraz w wielu innych inicjatywach  pełnosprawni uczestnicy projektu nabyli umiejętności prospołecznych oraz kształtowali cechy dobrego wolontariusza. Zespół Projektowy, podczas poniedziałkowego eventu zachęcał rówieśników z jasielskich szkól do zaangażowania się w prace szkolnych kół wolontariackich oraz wskazywał, w których jasielskich instytucjach i placówkach taka pomoc jest nieoceniona.

Drugi z Zespołów Projektowych, poszukiwał rozwiązania problemu zawartego w temacie projektu: „Witajcie naszej bajce  – w jaki sposób bajkoterapia może pomóc jasielskim dzieciom zrozumieć siebie i świat?”.  Uczniowie z niepełnosprawnością pod opieką swoich rówieśników  odwiedzali Miejską Bibliotekę Publiczną, czytali ulubione bajki z dzieciństwa, wykonywali ilustracje, przeprzeprowadzili szereg wywiadów- a wszystko to, aby samodzielnie stworzyć własną bajkę terapeutyczna. Prezencja  ich autorskiej bajki  pt. Drzewo dobroci odbyła się właśnie podczas spotkania w Generatorze Nauki. Już niebawem na stronie GENu ukaże się link z bezpłatnym dostępem do tego niezwykłego utworu.

Kolejny Zespół postawił sobie za cel wesprzeć funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w Generatorze Nauki w Jaśle. Temat tego innowacyjnego projektu brzmi:  „PrzegadAAC, PokazACC, PrzekonACC – jak dostosować przestrzeń Generatora Nauki w Jaśle za pomocą alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) dla dzieci z niepełnosprawnością?”. Uczniowie w sposób holistyczny zgłębiali zagadnienia komunikacji werbalnej, alternatywnej i wspomagającej, poznawali przepisy prawne dotyczące dostępności, przeprowadzali wywiady z rodzicami, specjalistami, a przede wszystkim z rówieśnikami posługującymi się komunikacją AAC, tworzyli plakaty, piktogramy, tablice komunikacyjne i przeprowadzali eksperyment społeczny. Pytali i szukali śladów dostosowań jasielskiej przestrzeni publicznej, głównie GEN-u, dla osób z niepełnosprawnościami posługującymi się AAC.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Państwo Anna i Przemysław Pilutowie – rodzice Łukasza. Opowiedzieli oni z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień w naszym mieście rodziny( rodzice, rodzeństwo) osób z niepełno sprawnościami. Trudności architektoniczne, mentalne, brak specjalistów, i miejsca do spędzania czasu wolnego- poza szkoła, przemoc rówieśnicza wobec rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, t tylko niektóre z poruszonych przez nich tematów.

Prezentacje Zespołów uświetniały popisy i występy artystyczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Nastrojowa muzyka,  wspaniałe stroje, układy choreograficzne , magiczna gra świateł wprawiły zgromadzoną publiczność w głębokie wzruszenie. Profesjonalizm wszystkich uczestników eventu i ich opiekunów, pozytywna energii i moc dobroci płynącej ze sceny wprawiły zgromadzoną młodzież w zadumę i skierowały ich  uwagę na potrzeby niezwykłych rówieśników.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny