Czy jasielska młodzież chce uczestniczyć w wolontariacie? Wyniki badania opinii publicznej w ramach projektu „Chodź, pomaluj mój świat”

W badaniu ankietowym pt : Chodź pomaluj mój świat...”- wolontariat  w oczach uczniów szkół jasielskich, prowadzonym w styczniu br. wzięło udział 91 uczniów szkół jasielskich. Celem badania opinii młodzieży było dowiedzieć się, czy młodzi mieszkańcy Jasła, uczniowie jasielskich szkół mają w sobie chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym.

W jednym z pytań badaliśmy, czy ankietowani wiedzą czym jest niepełnosprawność. Bardzo wiele, bo aż 76 osób na 91 udzieliło odpowiedzi, że jest to niezdolność do samodzielnego funkcjonowania, 43 osoby odpowiedziały, że niepełnosprawność jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku, kolejni uznali niepełnosprawność za chorobę kalectwo. Tylko 2 osoby nie wiedziały, czym jest niepełnosprawność.

Ponad połowa ankietowanych uczniów twierdzi, że dostrzega osoby z niepełnosprawnością w swoim otoczeniu, a zdecydowana większość deklaruje, że miała z takimi ludźmi kontakt. 84 ankietowanych uczniów uważa, że osoby z niepełnosprawnością mogą uczyć się, pracować, brać udział w rozrywce, tak samo jak ludzie zdrowi.

72 osoby deklarują, że potrafią pomóc osobie z niepełnosprawnością, a najlepiej czuliby się w sytuacjach:

  • wnosząc starszej osobie zakupy do domu                                               88%
  • podając insulinę osobie chorej na cukrzycę                                             41%
  • przeprowadzając przez ulicę osobę niewidomą                                        77%
  • pomagając osobie na wózku inwalidzkim przy wjeździe na krawężnik     73 %
  • 53% ankietowanych uczniów deklaruje swoje wsparcie poprzez odwiedziny u osoby chorej

W dalszej kolejności pytaliśmy uczniów, czy wiedzą czym jest wolontariat. Prawie 92% badanych uważa, że wolontariat to niesienie pomocy potrzebującym, na drugi miejscu znalazła się odpowiedź, że jest to pomaganie w organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych. Niewielkiej grupie respondentów wolontariat kojarzy się z organizacja pozarządowa. 5 osób przyznało się, że termin wolontariat „słyszy po raz pierwszy”.

Z analizy ankiet wynika, że młodzi jaślanie chcieliby się na poważnie zaangażować w niesienie ludziom pomocy – pozytywnie odpowiedziało aż 48%, a 20% badanych uczniów rozważa taką możliwość.

Badanie ankietowe wskazało, że jasielscy uczniowie najchętniej zaangażowaliby się w wolontariat w:

1. Młodzieżowym Dom Kultury w Jaśle,
2. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle,
3. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle,
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaśle,
5. Warsztatach Terapii Zajęciowej,
6. Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym Caritas w Jaśle (Hospicjum).

Podsumowując przeprowadzone badania należy stwierdzić, że młodzi jaślanie mają w sobie chęć do zaangażowania się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością  na terenie naszego Miasta!

Zespół Projektowy

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny