„Chodź, pomaluj mój świat”…

Zespół Projektowy utworzony w ramach II edycji Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła postanowił podjąć działania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu wśród jasielskiej młodzieży. W skład naszej grupy wchodzą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich pełnosprawni rówieśnicy. 

Zespół ustalił, że w tym roku podejmie szereg akcji społecznych na rzecz wspierania osób z różnorakimi dysfunkcjami. Zamierzamy poznać zasady wolontariatu, wejść w rolę wolontariuszy, zdobyć doświadczenie potrzebne w tej działalności, kształtować postawy empatii, życzliwości i odpowiedzialności cechujące wolontariusza.

Podczas spotkania grupa miała okazję poznać się bliżej, nawiązać pozytywne relacje, dowiedzieć się o dobrych i słabych stronach swoich partnerów. W przełamaniu pierwszych lodów pomogła nam wspólna gra w planszówki w Mediatece Generatora Nauki GEN w Jaśle.

Trzecie spotkanie poświęciliśmy dyskusji na temat przyczyn i rodzajów niepełnosprawności. Próbowaliśmy wczuć się w sytuacje osób z ograniczeniami ruchu, dysfunkcjami wzroku, słuchu. Następnie omówiliśmy emocje, jaki towarzyszyły nam podczas tych eksperymentów. Zajęcia pozwoliły nam lepiej się rozumieć.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny