„Chodź, pomaluj mój świat…”. Poznajemy ideę wolontariatu

Zespół Projektowy utworzony w ramach 2. edycji Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła w składzie: Kinga, Robert, Maksymilian, Oliwia, Anna i Kamila postawił sobie za cel promować ideę wolontariatu na rzecz rówieśników z niepełnosprawnościami z terenu naszego miasta.

Podczas grudniowych spotkań uczniowie dowiedzieli się, że wolontariat to dobrowolna, świadoma i nieodpłatna praca na rzecz innych osób lub społeczeństwa. Z zaangażowania wolontariuszy mogą korzystać osoby prywatne, instytucje działające w różnych sferach życia społecznego, organizacje pozarządowe. Nie prowadzi się wolontariatu w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

W Polsce wolontariat rozwija się dynamicznie od 1990 roku, zwłaszcza w organizacjach pozarządowych. Ocenia się, że ok. 4 mln Polaków podejmuje pracę wolontariacką.

Giełdowicze z zainteresowaniem obejrzeli filmy edukacyjne wyjaśniające sens niesienia pomocy oraz pożytek  płynący z pracy wolontariackiej. Dowiedzieli się, że wolontariat to wspaniały czas na rozwijanie kompetencji prospołecznych, pasji i zainteresowań, zbieranie doświadczeń, nauka samodzielności, duża satysfakcja z pomagania innym.  

W czasie kolejnych zebrań członkowie Zespołu  zaprojektowali i wykonali plakaty, które w kreatywny sposób promują idee wolontariatu jasielskiej młodzieży na rzecz rówieśników z niepełnosprawnością.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny