Weź udział w szkoleniu dla organizacji pozarządowych

W dniach 28-29 września 2023 roku, w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki GEN w Jaśle (ul. Bednarska 2) odbędzie się pierwsze z serii szkoleń  dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jasła.  Szkolenie będzie dotyczyło zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych.   

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • omówienie charakterystyki zespołów (grup) ludzi w organizacjach pozarządowych,
  • rekrutacja pracowników i wdrożenie do pracy,
  • organizacja pracy pracowników  w NGO,
  • motywacja, rozwój, rozwiązywanie konfliktów wśród pracowników NGO,
  • sprawy kadrowo – płacowe i BHP pracowników zatrudnianych przez organizacje pozarządowe,
  • zatrudnianie pracowników przez organizacje w różnych formach (umowa o pracę, umowa
    o dzieło, umowa zlecenie, umowa B2B, etc.)
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w organizacji pozarządowej,
  • Inne zadania organizacji pozarządowej jako pracodawcy.

Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników lub mających zamiar zatrudniać pracowników.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony i podpisany i przez osoby reprezentujące organizację formularz zgłoszeniowy na adres: konsultacje@um.jaslo.pl w terminie do 25 września 2023 r.  Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić na szkolenie maksymalnie trzy osoby.

Druk formularza zgłoszeniowego dostępny jest TUTAJ.

Uwaga! W rekrutacji na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 lub korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

Wsparcie merytoryczne NGO w formie szkoleń jest realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa  pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”.  

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny