W poszukiwaniu własnych korzeni

W minioną sobotę (13 stycznia br.) w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyły się „Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z tworzenia drzewa genealogicznego”. Uczestnicy zajęć stanęli przed niepowtarzalną okazją do zgłębienia historii własnej rodziny i sięgnięcia pamięcią do czasów, w których żyli niegdyś ich przodkowie. Dzieciom, w podróży do przeszłości towarzyszyli ich rodzice oraz dziadkowie.    

Warsztaty kreatywne z tworzenia drzewa genealogicznego odbyły się w Sali Audytoryjnej Generatora. Najmłodsi mieszkańcy Jasła, dzięki udziałowi w zajęciach, dowiedzieli się czym jest genealogia, czy też co należy rozumieć pod pojęciami pokrewieństwo i powinowactwo. Do stworzenia drzew genealogicznych posłużyły im nożyczki, flamastry, farby oraz klej. Niektórzy przynieśli z sobą zdjęcia z rodzinnego albumu.

Na zakończenie warsztatów nie zabrakło wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

„Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z tworzenia drzewa genealogicznego” zrealizowane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Miasto to JA” w związku z realizacją projektu „Jasło-moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny