W GEN-ie rozpoczął się Kurs Szybkiego Czytania

Każda okazja jest dobra do tego, aby rozwijać u dzieci kompetencje i umiejętności, które pozwolą im łatwiej i skuteczniej się uczyć. Doskonałym przykładem jest Kurs Szybkiego Czytania dla uczniów szkoły podstawowej, który realizowany jest przez Generator Nauki GEN. Pierwsze warsztaty z udziałem uczniów klas IV-VIII odbyły się 25 stycznia br.

Kurs Szybkiego Czytania adresowany jest do młodych mieszkańców Jasła, którzy chcą czytać szybciej i ze zrozumieniem oraz wszechstronnie rozwijać się intelektualnie. Zajęcia odbywają się w Generatorze Nauki GEN w Jaśle. Dzieci i młodzież, podczas warsztatów ćwiczą kreatywne i logiczne myślenie, sprawne kojarzenie oraz trenują pamięć.

Uczestnicy kursu, dzięki nauce szybkiego czytania nabywają wszechstronnym umiejętności. Udział w kursie nie pozostaje bez wpływu na skuteczność i szybkość uczenia się języków obcych. Pozwala także na łatwiejsze zapamiętywanie dat, słówek, definicji i pojęć, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście nauki szkolnej. Dzieci i młodzież, która ukończyła kurs szybkiego czytania lepiej radzi sobie ze sprawdzianami i egzaminami. 

Warto dodać, że Kurs Szybkiego Czytania korzysta z metod, które świetnie sprawdzają się w przypadku uczniów mających problemy z koncentracją, czytaniem, czy też zapamiętywaniem. Kurs adresowany jest również do dzieci i młodzieży, u których podejrzewa się lub została rozpoznana dysleksja lub dysleksja rozwojowa.   

Kolejne zajęcia w ramach Kursu Szybkiego Czytania w GEN-ie odbędą się już przyszłym tygodniu (15 lutego br.). Tymczasem mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacje o naborze uzupełniającym na kurs opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej.  

Kurs Szybkiego Czytania dla uczniów szkoły podstawowej  jest zadaniem realizowanym przez Miasto Jasło ze środków projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło Miasto Wiedzy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny