Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniach 23 – 24 października 2023 roku (poniedziałek – wtorek) w godzinach 830 – 1430, w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki GEN w Jaśle (ul. Bednarska 2) odbędzie się drugie z serii szkoleń  dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jasła. Szkolenie będzie dotyczyło dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.  

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • omówienie kręgu podmiotów i zadań jakie mogą być realizowane w drodze zlecenia od jednostek samorządu terytorialnego,
  • omówienie form przekazywania dotacji na realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  • zlecanie zadań w trybie procedury konkursowej,
  • zlecanie zadań w trybie z pominięciem procedury konkursowej,
  • zlecanie zadań w formie regrantingu,
  • omówienie zasad składania ofert wspólnych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  • omówienie wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji zadań publicznych (ramowe wzory: ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego)
  • obowiązki zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
  • kontrole realizacji zadania publicznego w trakcie trwania i po zakończeniu.

Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych korzystających
z dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jasła i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony i podpisany i przez osoby reprezentujące organizację formularz zgłoszeniowy na adres: konsultacje@um.jaslo.pl w terminie do 20 października 2023 r.  Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić na szkolenie maksymalnie trzy osoby.

Pobierz FORMULARZ

Uwaga! W rekrutacji na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 a także korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

Wsparcie merytoryczne NGO w formie szkoleń jest realizowane w ramach działania pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa  w ramach projektu pn. „Jasło – Moje Miasto, Mój Dom”.  

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny