Naukowo o doświadczeniach i perspektywach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dwie dekady obecności naszego kraju w unijnych strukturach skłania do głębszej refleksji o dotychczasowych doświadczeniach i perspektywach na przyszłość. Stąd też jasielska Filia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi postanowiła zorganizować w Jaśle ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową – „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Refleksje i perspektywy”. Gospodarzem wydarzenia, które odbędzie się 11 maja br. będzie Generator Nauki GEN.

W konferencji weźmie udział ponad dwudziestu prelegentów, którzy do Jasła zawitają z bardzo ciekawymi referatami. Konferencja będzie prowadzona w formule hybrydowej, co oznacza, że niektórzy z prelegentów będą uczestniczyć w konferencji w formule on-line. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30.   

Referaty dotyczyć będą różnorakich obszarów, w tym między innymi: rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekście integracji europejskiej; zmian strukturalnych i funkcjonalnych w administracji publicznej Polski po przystąpieniu do UE; funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego po przystąpieniu do UE; edukacji i polityki oświatowej w kontekście integracji europejskiej; edukacji obywatelskiej i aktywności społecznej w kontekście członkostwa w UE; wpływu instytucji Unii Europejskiej na rozwój administracji publicznej i systemów edukacyjnych oraz kierunków integracji europejskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko studentów i ludzi nauki, lecz również mieszkańców Jasła i okolic, którzy interesują się zagadnieniem obecności Polski w UE. Zapisy prowadzimy pod numerem tel. 13 448 25 00. Liczba miejsc jest ograniczona (40 osób).

Celem konferencji jest podsumowanie dokonanych zmian w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej pod względem odniesionych korzyści jak i poniesionych kosztów oraz określenie nowych perspektyw na kolejne lata.

Organizatorem konferencji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Filia w Jaśle.
Współorganizatorami wydarzenia są: Miasto Jasło i Generator Nauki GEN.
Patronat honorowy i sponsorzy konferencji:
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego – dr Bogdan Rzońca
Starosta Jasielski – Adam Pawluś
Burmistrz Miasta Jasła – Ryszard Pabian
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uzdrowisko Rymanów S.A.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny