Nabór uzupełniający na bezpłatny Kurs Arytmetyki Mentalnej dla dzieci w GEN-ie

Zakończyliśmy rekrutację na Kurs Arytmetyki Mentalnej. Otrzymaliśmy ponad sto zgłoszeń od rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem swoich dzieci w treningach szybkiego liczenia. Niemal wszystkie listy uczestników kursu z podziałem na grupy zajęciowe zostały już skompletowane. Pozostały ostatnie wolne miejsca dla dzieci z klas IV-VI, na które nabór zostanie przeprowadzony w najbliższy wtorek (16 stycznia br.)

Nabór uzupełniający na Kurs Arytmetyki Mentalnej rozpocznie się we wtorek (16 stycznia 2024 r.). Tak, jak w przypadku naboru podstawowego zostanie on przeprowadzony wyłącznie w systemie on-line za pośrednictwem strony internetowej www.genjaslo.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od godz. 8.00 do godz. 14.00. Uwaga! Wolne miejsca, na które ogłoszony został nabór uzupełniający dotyczą dzieci z klas IV-VI oraz grup:

  • Grupa II (terminy zajęć: 17.01.2024, 20.01.2024, 24.01.2024, 14.02.2024, 17.02.2024, 23.02.2024, 28.02.2024, 2.03.2024, 8.03.2024, 13.03.2024, 16.03.2024, 22.03.2024),
  • Grupa IV (terminy zajęć: 19.01.2024, 23.01.2024, 26.01.2024, 16.02.2024, 21.02.2024, 24.02.2024, 1.03.2024, 6.03.2024, 9.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, 23.03.2024).

Kliknij i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kurs Arytmetyki Mentalnej adresowany jest wyłącznie do mieszkańców Jasła.

Przed zgłoszeniem dziecka na Kurs Arytmetyki Mentalnej zapoznaj się z REGULAMINEM.

Kurs Arytmetyki Mentalnej jest zadaniem realizowanym przez Miasto Jasło ze środków projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło Miasto Wiedzy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny