Bezpłatny Kurs Arytmetyki Mentalnej dla dzieci w GEN-ie. Ruszają zapisy

Kompetencje matematyczne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju intelektualnego każdego dziecka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej miejsca poświęca się rozwijaniu u najmłodszych uczniów umiejętności matematycznych, w tym zdolności szybkiego liczenia. Do skutecznych metod nauki praktycznego liczenia skomplikowanych zadań możemy zaliczyć trening arytmetyki mentalnej, do udziału, w którym zapraszamy najmłodszych mieszkańców Jasła. Zapisy na Kurs Arytmetyki Mentalnej w Generatorze Nauki GEN rozpoczną się już w najbliższy wtorek (9 stycznia br.). Udział w kursie jest bezpłatny.

Czym jest arytmetyka mentalna?

Arytmetyka mentalna jest jedną z metod, której celem jest wsparcie szeroko rozumianego rozwoju dziecka. Jej kolebką są Chiny. Podstawą treningu arytmetyki mentalnej są ustne obliczenia na liczydle wyobrażeniowym. Po kilku lekcjach dziecko potrafi przenieść działania wykonywane na liczydle do swojej wyobraźni, wykonując obliczenia mentalnie. Treningi prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu uczniowie łatwiej przyswajają przekazywaną przez prowadzącego wiedzę. Dzieci pracują w grupach liczących maksymalnie 10 osób, co daje gwarancję indywidualnego podejścia pedagoga do każdego z uczestników kursu.

Trening arytmetyki mentalnej warto rozpocząć już na wczesnym etapie nauki. Dlatego też ofertę Kursu Arytmetyki Mentalnej kierujemy do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. W tym wieku dziecko doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie korzyści przynosi nauka. Nie bez znaczenia pozostają również uwarunkowania rozwoju fizjologicznego. Mózg dziecka jest bardziej plastyczny niż mózg osoby dorosłej. Fakt ten wynika z różnicy w liczbie połączeń neuronowych, których w przypadku mózgu dziecka jest znacznie więcej.   

Warto również podkreślić, że arytmetyka mentalna ma wymierny wpływ na osiągane przez uczniów wyniki w nauce, co potwierdzają opinie rodziców dzieci, które mają za sobą kurs szybkiego liczenia.

Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs? 

Powodów, dla których warto zapisać dziecko na Kurs Arytmetyki Mentalnej w GEN-ie jest co najmniej kilka. Po pierwsze, umiejętność szybkiego liczenia skomplikowanych zadań pozwala dziecku lepiej radzić sobie na lekcjach matematyki w szkole.

Trening arytmetyki mentalnej rozwija pamięć i wyobraźnię. Podczas zajęć dzieci uczą się wizualizować liczby, wyobrażając sobie ruch koralików sorobanu. Tym samym rozwijają wytrwałość. Kurs Arytmetyki Mentalnej to również doskonała metoda treningu myślenia analitycznego, która pozwala stymulować zarówno lewą, jak i prawa półkulę mózgu. Dzieci lepiej wnioskują i przetwarzają dane.

Jakby tego było mało, trening zwiększa neuroplastyczność mózgu i wpływa na rozwój mózgowych ośrodków Broka i Warnickiego, które są kluczowe w przyswajaniu języków obcych.

Jak zapisać dziecko na kurs?

Zapisy na Kurs Arytmetyki Mentalnej rozpoczną się we wtorek (9 stycznia 2024 r.). Prowadzone będą wyłącznie w systemie on-line za pośrednictwem strony internetowej www.genjaslo.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny punktualnie od godz. 8.00. Na zgłoszenia czekamy do 11 stycznia br. (do godz. 22.00).

Kliknij i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kurs Arytmetyki Mentalnej adresowany jest wyłącznie do mieszkańców Jasła (uczniowie klas I-VI). Zajęcia będą realizowane we wtorek (23.01.2024 r.), środy, piątki i soboty, w oparciu o przyjęty harmonogram. Terminy zajęć dla poszczególnych grup sprawdzisz TUTAJ.

Kurs jest bezpłatny. Obowiązuje limit 80 miejsc. O zakwalifikowaniu dziecka do kursu decydować będzie termin zgłoszenia.

Przed zgłoszeniem dziecka do Kursu Arytmetyki Mentalnej zapoznaj się z REGULAMINEM.

Kurs Arytmetyki Mentalnej jest zadaniem realizowanym przez Miasto Jasło ze środków projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło Miasto Wiedzy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny