Bezpłatne wsparcie dla NGO

Od września w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki GEN w Jaśle (ul. Bednarska 2) organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Jasła, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia.

W ramach usługi będzie można skorzystać z: doradztwa specjalistycznego, wsparcia w zakresie usług finansowo-księgowych oraz wsparcia animatora dostosowanego do potrzeb NGO. Zadanie będzie realizowane do kwietnia 2024 roku.

Doradztwa specjalistyczne dostosowane do potrzeb NGO obejmuje m.in. zakładanie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego i fundacji, prowadzenie bieżących spraw wynikających z działalności statutowej organizacji, współpracę organizacji z organami administracji publicznej, ochronę danych osobowych w organizacji, zatrudnianie osób w organizacji, prawidłowe prowadzenia dokumentacji organizacji oraz obowiązków sprawozdawczych dotyczących organizacji.

Doradztwa specjalistyczne dostosowane do potrzeb NGO obejmuje m.in. zakładanie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego i fundacji, prowadzenie bieżących spraw wynikających z działalności statutowej organizacji, współpracę organizacji z organami administracji publicznej, ochronę danych osobowych w organizacji, zatrudnianie osób w organizacji, prawidłowe prowadzenia dokumentacji organizacji oraz obowiązków sprawozdawczych dotyczących organizacji.

Jeżeli chodzi o wsparcia animatora to pomoc obejmuje m.in. inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy organizacjami, nawiązywanie partnerstw, motywowanie do podejmowania aktywności społecznej oraz pozyskiwanie środków i realizację projektów przez organizacje pozarządowe.

Harmonogram dostępności doradców we wrześniu:

  • doradztwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb NGO: każdy wtorek września od 9 do 17 oraz sobota 16 września od 9 do 13
  • doradztwo w zakresie usług finansowo-księgowych: poniedziałki i wtorki od 16 do 17, środy, czwartki i piątki od 15 do 17 oraz soboty 23 i 30 września od 9 do 13.
  • doradztwo i wsparcie animatora – każda środa września od 12 do 17, piątki 15, 22 i 29 września od 12 do 17  oraz sobota 9 września od 9 do 13.

Osoby zainteresowane mogą wcześniej zarezerwować  termin pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506, a także korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: konsultacje@um.jaslo.pl

Świadczenie usług doradczych dostosowanych do potrzeb NGO i wsparcie animatora jest realizowane w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych”, w ramach projektu  Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny