AAC i My- krok po kroku

zdjęcia z zajęć

W ramach konkursu Giełda Genialnych Pomysłów dla miasta Jasła realizujemy projekt dotyczący komunikacji pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a ich rówieśnikami w normie intelektualnej z jasielskich szkół podstawowych.  Podczas projektu: AAC-o mi powiesz?- jak ułatwić komunikację pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, a dziećmi w normie intelektualnej z jasielskich szkół podstawowych? zgłębiamy tajniki szeroko pojmowanej komunikacji.

Podczas pracy nad projektem zauważyliśmy , że nasi rówieśnicy z niepełnosprawnością, którzy mają trudności z porozumiewaniem się swoje emocje i potrzeby wyrażają w inny sposób np.  płaczą, reagują agresją lub izolują się.  Aby współpraca w naszym wyjątkowym zespole była możliwa poznajemy tajniki AAC- komunikacji wspomagająca i alternatywna (Augmentative and Alternative Communications). Poznajemy zarówno w teorii, jak i praktyce, rożne metody i formy komunikacji  AAC, np.:

  • Gesty naturalne
  • MAKATON – system gestów i symboli graficznych
  • PECS (ang. Picture Exchange Communication System) – system fizycznej wymiany symboli (jako nośników znaczenia) pomiędzy osobą niemówiącą a jej rozmówcą.
  • GPS (ang. Growth through Play System) – system rozwoju przez zabawę
  • Picture Communication Symbols (PCS) : jest zbiorem prostych rysunków oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania się.
  • Piktogramy: biały symbol na czarnym tle
  • Specjalistyczne oprogramowanie wspomagające komunikację, np. Mówik

Dzięki temu uczymy  się  oswajać  z niepełnosprawnością naszych kolegów z zespołu i rozumieć ich potrzeby. A przez to wszyscy czujemy się jednakowo ważnymi ludźmi i członkami zespołu. Co prezentujemy za pomocą poniższej grafiki zaczerpniętej z: Sally Millar, University of Edinburgh UK, opracowanie Alina Smyczek oraz zdjęć z naszej wspólnej pracy.

Zespół projektowy: Maja, Milena, Igor, Patryk

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny