Nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

Od dzisiaj (16 stycznia) rozpoczyna się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle (MRDPP) na drugą kadencję. Prawo zgłoszenia swojego kandydata na członka rady ma każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Jasła. Nabór trwa do 30 stycznia br.

MRDPP w Jaśle jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Jasła. Członkowie rady pełnią funkcję społecznie. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Jasła uchwałą, MRDPP składa się z 12 przedstawicieli w tym: 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie miasta, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. 

Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wymaganych dokumentów na adres pocztowy urzędu (ul. Rynek 12, 38-200 Jasło) lub poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle. Wzory formularzy i oświadczeń znajdują się  na stronie internetowej pod linkiem:

oraz dostępne są w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. 19) w godzinach pracy urzędu. Wzory wymaganych dokumentów można również otrzymać w formie elektronicznej po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres poczty elektronicznej: bis@um.jaslo.pl

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów na członków do MRDPP, Burmistrz Miasta Jasła powoła zespół, który dokona oceny zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny