Aqua Guardians. Jak zwiększyć dostęp jaślan do pitnej wody?

W ramach realizacji projektu „Jak zwiększyć dostęp jaślan do pitnej wody?” nasza grupa AQUA GUARDIANS postanowiła zasięgnąć w tej materii opinii osób, które na co dzień zajmują się problemami ochrony środowiska. W tym celu nasz zespół, w składzie: Amelia Musiał, Anna Rzemińska, Gabriela Adamik oraz Wiktor Kozicki, odwiedził Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Mieliśmy przyjemność dowiedzieć się, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Biura Związku Magdalenie Norberciak oraz Pani Z-cy Kierownika Jednostki Realizującej Projekty Małgorzacie Maziarce, czym zajmuje się Związek.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Jest to ok. 300 tys. mieszkańców. Powstał w 1998 r. Od 25 lat związek aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska. Poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym: unijnych, krajowych, ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wpływa na stan środowiska a jego długofalowe, realizowane z poszanowaniem przyrody i praw człowieka projekty są przygotowane tak, aby uwzględnić potrzeby, zarówno współcześnie żyjących ludzi jak i przyszłych pokoleń. Głównym celem Związku jest pomóc gminom w realizacji różnych projektów. Początkowo Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zajmował się projektami dotyczącymi gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W tym czasie budowano oczyszczalnie ścieków i sieci wodociągowe. W późniejszym okresie realizowano duży projekt we współpracy ze Szwajcarią i montowano instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Instalacje solarne
i fotowoltaiczne zakładane były na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie Związek prowadzi mi in. projekt dofinansowany ze środków norweskich, Związek uzyskał dofinansowanie na zbiorniki gromadzące deszczówkę. W ramach tego projektu realizuje inwestycje
z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 17 gmin, w tym łąki kwietne, zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ekologiczne ławki solarne itp.

Na koniec spotkania mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Andrzejem Czerneckim, Przewodniczącym Zarządu Związku. Wspomniał nam o planach budowy budynku pasywnego użyteczności publicznej, stanowiącego siedzibę Związku oraz centrum prowadzonej działalności, w tym edukacji ekologicznej. Dostaliśmy również zaproszenie na Mini Szczyt Klimatyczny, którego współorganizatorem będzie Związek. Mamy nadzieję, że uda nam się w nim uczestniczyć.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny