ZAREZERWUJ SALĘ

Sala audytoryjna

Sala audytoryjna

250 zł – za pierwszą godzinę
100 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z sali audytoryjnej wraz z wyposażeniem multimedialnym (system nagłośnieniowy, ekran projekcyjny, projektor multimedialny) w przypadku, gdy celem działania podmiotu wynajmującego nie jest osiągnięcie korzyści materialnych. Opłata dotyczy przedsięwzięć, w której udział bierze nie więcej niż 80 osób.

SALA AUDYTORYJNA

SALA AUDYTORYJNA

500 zł – za pierwszą godzinę
200 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z sali audytoryjnej wraz z wyposażeniem multimedialnym (system nagłośnieniowy, ekran projekcyjny, projektor multimedialny) w przypadku, gdy celem działania podmiotu wynajmującego jest osiągnięcie korzyści materialnych lub niematerialnych. dla przedsięwzięć w których udział bierze nie więcej niż 80 osób.

Dziewczynka z okularami vr

Pracownia VR

100 zł – za pierwszą godzinę
50 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z pracowni wraz z wyposażeniem VR (Virtual Reality) dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną dla przedsięwzięć w których udział bierze nie więcej niż 20 osób.

Mikroskop

Laboratorium

100 zł – za pierwszą godzinę
50 zł – za każdą kolejną godzinę.

Opłata za korzystanie z pracowni wraz z laboratorium chemicznego/biologicznego dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną dla przedsięwzięć w których udział bierze nie więcej niż 20 osób.

WYNAJEM SALI DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Sala audytoryjna

Sala audytoryjna

100 zł – za pierwszą godzinę
50 zł – za każdą kolejną godzinę

Salę audytoryjną udostępnia się:

  1. Szkołom i przedszkolom dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło lub którym Miasto Jasło udziela dotacji na organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym;
  2. Organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń organów statutowych, jeśli udział bierze nie mniej niż 30 osób i nie więcej niż 80 osób.
sala aktywności społecznej

pracownia aktywności społecznych

Nieodpłatnie

Pracownię aktywności społecznych udostępnia się nieodpłatnie organizacjom społecznym (stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń organów statutowych jeśli udział bierze nie więcej niż 20 osób.

Więcej informacji pod telefonem lub mailem

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny