Weź nie pytaj, weź się przytul …

Dzieci przy stole

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle realizują projekt edukacyjny o charakterze społecznym pod tytułem: Weź nie pytaj, weź się przytul – jak zwiększyć wrażliwość młodych jaślan na trudności w funkcjonowaniu osób z różnoraką niepełnosprawnością? Jednym z głównych założeń programu jest promowanie idei Jasło – miasto wiedzy. Zajęcia odbywają się w nowo otwartym Generatorze Nauki w Jaśle, a także na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

W ostatnich tygodniach, my jako członkowie zespołu projektowego, mieliśmy możliwość poznania się, nawiązania przyjaznych relacji oraz przełamania nieśmiałości i barier komunikacyjnych podczas zajęć integrujących grupę. Udało się nam również wypracować kilka zasad kulturalnej i efektywnej pracy w naszym Zespole.

Aby zrozumieć problemy rówieśników z niepełnosprawnościami, nasza grupa przeprowadziła wywiad z oligofrenopedagogiem, czyli specjalistą pracującym na co dzień z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. Dodatkowo wykonaliśmy ciekawe doświadczenia, podczas których próbowaliśmy radzić sobie z prostymi czynnościami, mając unieruchomione kończyny, ograniczoną możliwość mówienia, czy patrzenia. Pozwoliło nam to zrozumieć, co czuje osoba z deficytami. Udało nam się nazwać te bardzo trudne emocje i wrażenia, uwolnić własną wrażliwość, sympatię, życzliwość w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

 Efektem naszej wspólnej pracy jest plakat wykonany przy użyciu specjalnych materiałów dydaktycznych Weź nie pytaj, weź się przytul, który wykorzystamy w  kampanii społecznej zwiększającą  wrażliwość społeczną na sytuację osób z niepełnosprawnościami w Jaśle.

Artur, Daria, Tatiana, Karol, Zuzia, Sara

Zadanie GGP realizowane jest w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny