Studenci jasielskiej Filli AHE odwiedzili GEN. W „Laboratorium Kreatywnego Rozwoju” odbyły się pierwsze zajęcia z ich udziałem

Lista obszarów działalności Generatora Nauki GEN, które w sposób decydujący determinują jego rozwój, zawiera co najmniej kilka kluczowych elementów. Jednym z nich jest współpraca ze środowiskami naukowymi i akademickimi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu edukacji. Za doskonały przykład posłużyć może kooperacja z jasielską Filią Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, której studenci pedagogiki, właśnie w GEN-ie, mogą podnosić swoje kwalifikacje i gromadzić potrzebne doświadczenie.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest uczelnią, która od wielu już lat konsekwentnie stawia na kształcenie w wymiarze praktycznym, bez względu na to, o który z kierunków studiów chodzi. Jasielska Filia AHE nie jest w tej materii wyjątkiem. Od ponad dekady z powodzeniem kształci bowiem praktyków, którzy doskonale odnajdują się potem w pracy w administracji publicznej, czy też szkolnictwie. Teraz studenci pedagogiki będą mogli podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe doświadczenia w pracy z dziećmi korzystając z zasobów Generatora Nauki GEN. To efekt rozszerzenia zakresu porozumienia o współpracy dydaktyczno-naukowej, które od 2019 r. regulowało i wciąż reguluje zasady współpracy pomiędzy Miastem Jasłem a jasielską Filią AHE.

Miejscem, w którym studenci będą mogli angażować się w realizację innowacyjnych projektów, warsztatów i inicjatyw, które wzbogacą ich wiedzę oraz umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy jest Strefa Kreatywności, której nadano tytuł „Laboratorium Kreatywnego Rozwoju”.

Pierwsze zajęcia edukacyjne w Strefie Kreatywności odbyły się 13 czerwca br. Wzięli w nich udział studenci pedagogiki wraz z dr Moniką Kapuścińską i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, którym towarzyszyli szkolni opiekunowie. Studenci zaangażowani w działalność Koła Naukowego Kreatywnych Pedagogów mieli okazję do zastosowania w praktyce metod nauczania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

md

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny