Pomóż mi, pokaż mi, usłysz mnie

Dzieci trzymające się za ręce

W ramach konkursu Giełda Genialnych Pomysłów dla Jasła realizujemy projekt dotyczący komunikacji pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a ich rówieśnikami w normie intelektualnej z jasielskich szkół podstawowych. Temat naszego projektu: AAC-o mi powiesz?- jak ułatwić komunikację pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, a dziećmi w normie intelektualnej z jasielskich szkół podstawowych? jest dla nas wyzwaniem.

Słysząc stwierdzenie „osoba niepełnosprawna” przeciętny obywatel otwiera schematyczne okienko w swojej głowie, które budzi naturalny lęk, litość, współczucie, strach. Dystans społeczny, który budzą różnorodne rodzaje niepełnosprawności nie przeraża nas. Chcemy pokazać, że strach wynika z braku szeroko pojętej komunikacji.

Nasz wyjątkowy zespół w składzie: Maja, Milena, Igor i Patryk poznaje, zgłębia i praktykuje tajniki komunikacji alternatywnej i wspomagającej, czyli AAC. Niemożliwe do wypowiedzenia słowa można pokazać. Nasi wyjątkowi rówieśnicy, tak jak i my mają prawo do bycia usłyszanym. A jak AAC wpływa na nas? Diametralnie zmienia komfort naszych relacji w zespole. Czego i Wam życzymy.

Maja, Milena, Igor, Patryk

Zadanie GGP realizowane jest w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”.

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny