Jak młodzi jaślanie postrzegają osoby z niepełnosprawnością?

ręce na wózku inwalidzkim

wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów jasielskich szkół

Zespół realizujący w ramach Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła projekt społeczny pt. „Weź nie pytaj, weź się przytul …” przeprowadził w styczniu i lutym badanie ankietowe wśród młodzieży jasielskich szkół na temat postrzegania przez nią osób z niepełnosprawnością. Wyniki okazały się tak ciekawe, że postanowiliśmy się nimi podzielić z mieszkańcami Jasła.

W badaniu ankietowym wzięło udział 79 uczniów klas VI i VIII Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Wyniki ankiety potwierdzają, że większość młodych jaślan dostrzega problemy osób z niepełnosprawnością, ankietowani mają kontakt z takimi osobami w szkole, na ulicy, w placówkach służby zdrowia, a 27% respondentów ma do czynienia z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie.

75% młodych ludzi wykazuje akceptację oraz empatię wobec osób z niepełnosprawnością, zdecydowana większość deklaruje gotowość pomocy w codziennych sytuacjach życiowych.

Wyniki badania pokazują także, że aż 1/4 respondentów w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością odczuwa niepewność, dyskomfort, chęć wycofania się.

Jednak tylko połowa ankietowanych wyraża chęć obrony rówieśnika z niepełnosprawnością przed dokuczaniem ze strony kolegów i tylko 25% uczniów zatańczyłoby na dyskotece z osobą na wózku inwalidzkim.

15% młodych ludzi przyznaje, że nie reaguje w sytuacji ośmieszania osób z niepełnosprawnością przez innych, choć odczuwa dla nich współczucie. Również 15% ankietowanych nie wie, jak wejść w kontakt z osobą z niepełnosprawnością.

Prawie wszyscy respondenci wyrażają pogląd, że osoby z niepełnosprawnością mogą uczyć się, pracować, brać udział w rozrywce i sporcie tak, jak ludzie zdrowi, podkreślają także potrzebę wszechstronnego wspierania takich osób.

W opinii 65% młodych jaślan utrudnieniem w nawiązywaniu kontaktów z osobami z niepełnosprawnością jest mała wiedza ludzi o życiu tych osób oraz nieświadomość, jak się wobec nich zachować. Aż 48% badanych uczniów wymienia jako barierę w kontaktach lęk przed „innością” osób z niepełnosprawnością, zaś 24% wskazuje obawę ludzi, ze ich pomoc zostanie odrzucona.

Uczniowie jasielskich szkół podkreślili ponadto w ankietach potrzebę troszczenia się o dobre samopoczucie i życzliwe relacje z osobami z niepełnosprawnością („wspierać, nie odtrącać, porozmawiać z nimi”, „spędzać z nimi jak najwięcej czasu, żeby nie czuli się odosobnieni”, sprawić, żeby się czuli dobrze w naszym towarzystwie”, „zaprzyjaźnić się z nimi”, „traktować jak normalne osoby, zachowywać się normalnie”).

Tatiana, Daria, Artur, Sara, Zuzia, Karol

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny