Do koluśka

Dzieci w strojach ludowych

Ilekroć wkraczam w mury Generatora Nauki, a do niedawna Szkoły Podstawowej numer 2 imienia  Marii Konopnickiej w Jaśle skręcam pewnie w prawo, bo to tam, w obecnej pracowni aktywności społecznych, była moja klasa, gdy byłem uczniem I i II b, w pomieszczeniu użyczonym „Jedynce”, rezydującej wtedy  w ciasnym budynku przy Asnyka. Mam też w murach „dwójki”, przywołane pamięcią doznania artystyczne, za sprawą działalności tamże Krystyny Biernackiej długoletniej, wytrwałej animatorki, zmiennego w składzie, zespołu uczniowskiego, bawiącego wiele pokoleń rówieśników i dorosłych swoimi tańcami i śpiewem – zawsze przy tym gustownie odzianych.

Jakże to znamienne, że na finał miejskiego projektu „Suita Jasielska czyli jak kształtowało się życie muzyczne Jasła na przełomie wieków XX i XXI” sygnowanego przez Generator Nauki dokładam, niczym wisienkę na torcie, refleksje związane z uczniowskim muzykowaniem na styku wieków XX i XXI.

Powstanie szkolnego zespołu wokalno – tanecznego „Biedronki” w „dwójce” datujemy na 1993. I jest nierozerwalnie związane z inspiracją Barbary Dmitrzak, ówczesnej dyrektorki szkoły. Już w założeniu – celem tej grupy artystycznej, zaistniałej w owej podstawówce od 1992, była popularyzacja różnych form tanecznych. Taka wzniosła myśl zrodziła się od zarania u Krystyny Biernackiej rozpoczynającej swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą w 1992, w świetlicy Szkoły Podstawowej numer 2 w Jaśle. Jest absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle, ze specjalnością nauczycielki przedszkola, a także absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie na kierunku licencjackim i magisterskim zgłębiała pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą.

Nade wszystko, co formalnie wynikało z umowy o pracę, była to nauczycielka z powołania, z  zacięciem animatora kultury – wolontariusza. Lubiła swoje zajęcie. Miała podejście do dzieci. I była ceniona przez środowisko kulturalne Jasła. Swój talent i takt pedagogiczny oraz działanie dydaktyczno – wychowawcze realizowała na co dzień w świetlicy szkolnej, ale w przestrzeni publicznej Jasła została zapamiętana z innej roli.

….”zaobserwowałam wśród dzieci duże zainteresowanie muzyką i tańcem. Założyłam szkolny zespół wokalno – taneczny, który liczył 15 uczestników. Ponieważ pierwsze stroje były w kolorowe grochy, dzieci zaproponowały aby zespół nazywał się ,,Biedronki”.

„Pierwsze prezentacje taneczne zespół przedstawił na szkolnych uroczystościach takich jak: Dzień Nauczyciela, Święto Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Święto Szkoły, oraz na okolicznościowych apelach. Prace choreograficzne nabierały coraz większego tempa. Pomysłów było coraz więcej, a nadarzająca się okazja do pokazania swoich umiejętności, sprawiła, że w 1993, zespół po raz pierwszy wystąpił dla szerszej publiczności na deskach JDK, który był organizatorem spotkania pod hasłem ,,Słoneczna Nuta”, a później w Krośnie na imprezach pod hasłem: Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych, Mikołajkowych Spotkań Dzieci Tańczących, Andrzejkowych Spotkań Tanecznych, Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Artystycznych, Konkursu MDK „Szkolne Hity”, ,,Koncert pod hasłem: ,,ŚPIEWAM I TAŃCZĘ DLA CIEBIE MAMO’’.

„Pojechałam również z solistką do Niepołomic na imprezę pod hasłem ,,Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Była to doskonała promocja szkoły. Wyjeżdżałam z zespołem na występy, zajmowałam się organizowaniem bezpłatnego transportu dzieci na koncert do Leska, Sanoka, Krosna, Niepołomic”.

„Zwracałam się z prośbą do jasielskich firm o sponsorowanie przedsięwzięcia. Największą pomoc otrzymałam z Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu, którego szefem przez długie lata był zawsze życzliwy dla mnie i zespołu Pan Prezes mgr Adam Nowak. Zespół „Biedronki”, reprezentował szkołę na wszystkich organizowanych konkursach, koncertach, przeglądach zespołów wokalno – tanecznych oraz na uroczystościach i spotkaniach szkolnych i pozaszkolnych, Dzieci tańczyły w różnych kategoriach tanecznych: taniec ludowy, inscenizacje taneczne, miniatury taneczne, disco -dance, różne formy tańca współczesnego”.

Wspomnianą imprezę z 1993 „Słoneczna nuta” pokazano w telewizji kablowej i po tym zespół, a tym samym macierzysta szkoła zyskały promocyjnie.

„Biedronki” rychło zyskały popularność w jasielskim środowisku, stąd  liczne koncerty z różnych okazji. Grupę dzieci z niestrudzoną Krystyna Biernacką  dostrzegałem  tu i ówdzie czekają, aż nadejdzie ich czas wejścia na scenę, albo gdy się skończy część oficjalna.

Przeważnie umęczeni, spragnieni, stremowani, w słońcu, deszczu, bywało w blasku świateł dużej sceny i przy kiepskich jarzeniówkach  na sali gimnastycznej,  a także na boisku sportowym, czy hali, albo na podwórku szkolnym.

„Biedronki” podobały się społeczności szkolnej i publiczności. Kiedy taki koncert oglądali vipowscy decydenci, było pewne, że lada dzień znów uświetnią kolejną uroczystość. A tu próby, przymiarki kostiumów, nauka, rodzinne domowe obowiązki i ……dzieciństwo.

Ten pamiętny dla mnie i Pani Krystyny występ odbył się 31 maja.2003, kiedy to „Biedronki”, wystąpiły na scenie Młodzieżowego Domu Kultury, z okazji 20 lecia działalności placówki. I wtedy, jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaśle wręczyłem niestrudzonej nauczycielce „ODZNAKĘ PRZYJACIEL DZIECKA” TPD za pracę społeczną dla dobra dzieci . Pamięta mi to do dziś, bo jak twierdzi była  bardzo zaskoczona, a jednocześnie niezmiernie z niej dumna – wyznaje po latach.

Nadal, z dumą, pozytywnie ocenia swój dorobek, podkreślając,  aktywność zespołu „Biedronki”, który w latach 1994 – 2001 był „wziętym” szkolnym, zespołem działającym na terenie Jasła. Cieszy fakt, że Jej  starania zostały zauważone  przez Burmistrza Miasta Janusza Raka, z rąk którego 5 czerwca 1996 otrzymała nagrodę „Działacza Kultury”. Bywały, a jakże, nagrody dyrekcji macierzystej szkoły.

Uznanie środowiska dla nauczycielki  było ze wszech miar uzasadnione, bo „Biedronki”, jako goście. uświetniały wiele imprez różnych organizatorów zarówno w środowisku lokalnym jak i regionie.

Zespół triumfował też na przeglądach konkursach wojewódzkich. Pierwsze sukcesy konkursowe zaczęły się w Krośnie od VII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha ’95” w 1995 skąd „Biedronki” wróciły z nagrodą i dyplomem. I posypało się, co oczywiście można wyliczyć datami i sukcesami, jako, że jest skrzętnie udokumentowane.

W swojej Szkole Podstawowej numer 2 „Biedronki” obowiązkowo, co podkreślam za wspomnieniem Krystyny Biernackiej, uświetniały uroczyste apele na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, a także święto szkoły i rozmaite ważne dni: dziecka, edukacji narodowej, otwartego dla przedszkolaków, mamy i ojca, babci i dziadka, kobiet, uroczystości pasowania pierwszaków, rocznicę, konstytucji 3 – go maja. Cieszyły te i inne, ot choćby  pamiętny koncert ,,PIOSENKI BIESIADNEJ’’ dla seniorów w wykonaniu „biedronkowych” dzieci i tych ze świetlicy szkolnej, przygotowany we współpracy z koleżankami nauczycielkami.

Wydarzeniem okazał się uroczysty koncert,  z okazji Jubileuszu  100 – LECIA SZKOŁY, z udziałem „Biedronek” , społeczności „dwójki” i wielu gości. Bywało, że inne uroczystości oprawiali artystycznie wychowankowie świetlicy szkolnej, a „Biedronki” „pląsały” prezentując tańce zawsze dostosowane do okoliczności i tematu uroczystości.

Widziałem „Biedronki”, między innymi, na przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych, Mikołajowych Spotkaniach Tanecznych, „Szkolnych Hitach”, Majowych Spotkaniach Tanecznych, Tęczowym Festiwalu Piosenek Jana Wojdaka, Konkursie Recytatorskim Szkół Specjalnych ,,Wielkanocny Czas Radości’’.

Jakże barwne było Powitanie Wiosny „Na Cygańską Nutę” i tańcowanie na Dniach Romskich. Cieszyły widzów występy w Światowym Dniu  Czerwonego Krzyża, w  XI Integracyjnych Spotkaniach Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w  JDK, ,,Pikniku na 5’’- w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle, konkursie  wierszy  Marii Konopnickiej dla przedszkolaków, rozdaniu nagród, w konkursie ,,MOJE  SPOTKANIA Z PRZYRODĄ’’. I wiele, wiele razy w Młodzieżowym Domu Kultury i Ogrodzie Jordanowskim.

W mieście „Biedronki” prezentowały swój dorobek artystyczny uczestnicząc w licznych koncertach, wybrałem kilka. Na estradzie w Rynku, albo przy klasztorze franciszkanów, z okazji ,,Noworocznego Daru”, ,ANTONIAŃSKIEGO DARU  SERCA’’.

W Jasielskim Domu Kultury w imprezach: „ŚPIEWAM I TAŃCZĘ DLA CIEBIE MAMO’’, ,,EUROPA I MY’’, „DLA WAS Z MYŚLĄ O NAS”.

Nieodłącznym elementem każdego występu była starannie dobrana i grana lub odtwarzana, czysta, rytmiczna – muzyka.

Dziś wpatrując się w fotografie zespołu łatwo je sobie skojarzyć z tytułami prezentowanych tańców. Oj co to było; krakowiak, kujawiak, kazaczok, Barcelona, cygański, ukraiński, marynarski, hiszpański,  walczyk z parasolkami, marsz z laskami, rock and roll, poleczka, ,,odblaski’’ ,,dokoluśka’’, na majówkę’’, makarena, ,,7 krasnoludków’’, „Mały Książę”, To tylko część repertuaru. Przykładowo:12 dziewczynek zatańczyło w strojach marynarskich taniec ,,Marynarze’’, a w czarno – czerwonych sukniach hiszpańskich do rytmów piosenki ,,Hiszpania’’.

Ogólny wyraz artystyczny dopełniały stroje, dobrane do repertuaru, stylizowane  na region, temat, charakter utworu
      …bez wątpienia dużym sukcesem zespołu jest niepowtarzalny wygląd oraz wspaniałe wrażenie artystyczne podczas występów na scenie. Te osiągnięcia w dużej mierze zespół zawdzięcza ludziom, którzy są przychylni i wspierają działalność zespołu. Szczególny rodzaj podziękowań składam krawcowej, szyjącej od lat stroje dla tancerek. Jest to pani Bogusława Kotulak”…

Zespół taneczny ,,Biedronki” ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Jaśle działał w latach 1993 – 2014,  z „wiekiem” także pod nazwą ,,Wesołe Nutki’’.

By dopełnić funkcjonowanie popularnych „Biedronek” trzeba dostrzec wparcie zmieniającej się dyrekcji szkoły, życzliwość koleżeństwa, odwagę Komitetu Rodzicielskiego, który jako pierwszy zaryzykował budżetem na materiał w grochy oraz podziękować sprzymierzeńcom i darczyńcom.

Najwierniejszym przyjacielem zespołu był Pan Jerzy Węgrzyn, osoba udzielająca nieustannie największego wsparcia oraz inni, którzy nie szczędzili grosza na stroje, udostępniali transport, ufundowali poczęstunek.

Od momentu powstania działalność zespołu jest spisana i utrwalona na zdjęciach. Najstarsi tancerze zespołu „Biedronki” liczą 38 lat, zapewne mają w swych osobowościach – do tej pory – dryg i nutki przyswojone ongiś w szkolnym zespole. Tego się nie zapomina, tak jak i wychowania w grupie rówieśniczej.

Z kroniki zespołu:

„14 marca 2012 w święto patronki naszej szkoły Marii Konopnickiej podczas uroczystej akademii tancerze prezentując stroje krasnoludków zatańczyli do piosenki pt.: ,,7 krasnoludków to my, to my, to my”, a w barwnych strojach ludowych wykonali taniec do piosenki ,,Dokoluśka’’, do której to piosenki , autorką słów była Maria Konopnicka”.

Zbigniew DRANKA 2023

Scroll to Top

Informacja!

11.11.2023 r. (sobota)
Generator Nauki GEN
będzie nieczynny